We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Zhangjiajie Travel income statement and the other 5A scenic spots

2010 List of National 5A Scenic Spot Tourism Income


Results


Scenic Spot


Total number


Increase


Total incomeRMB


Increase


1


Wuyishan


6,350,000


9.4%


10,660,000,000


11.98%


2


Zhangjiajie


15,240,000


25.99%


5,620,000,000


17.56%


3


Sichuan
Qingchengshan


11,500,000


20%


5,050,000,000


21%


4


Thousand 
Island Lake


9,742,800


17.8%


4,540,000,000


19.2%


5


Putuo Mountain


4,784,200


26.40%


2,681,000,000


24.75%


6


Wutai Mountain


3,214,000


34.45%


2,183,600,000


0.28%