We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Cloud Scenery of Tianmen Mountain in Zhangjiajie

Cloud is seen above the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China’s Hunan Province, Oct. 8, 2015.

Photo taken on Oct. 8, 2015 shows the scenery of the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China’s Hunan Province.

 

Photo taken on Oct. 8, 2015 shows the sea of clouds above the Tianmen Mountain in Zhangjiajie, central China’s Hunan Province.

Source: Xinhuanet/Shao Ying