We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

2009 Zhangjiajie Country Music Festival[Photo Gallery]

2009 China Zhangjiajie International Country Music Festival on May 14 to 18, in the World Natural Heritage Wulingyuan scenic area was held.From the 32 first-class international team of country music, They conducted a tour in Zhangjiajie Laomo Bay, Shuiraosimen, Tianzishan, Baofeng Lake, Huanglong Cave Square, Tianmenshan,And other scenic spots…