fbpx

Zhangjiajie west attractions opens officially on June 9

On June 9, 2018, Zhangjiajie west attractions officially opened again,It marks the beginning of a new history of Zhangjiajie west attractions.It includes Jiutian Cave, Kuzhu Village, Maoyanhe rafting, and New Zealand Airship Project.Zhangjiajie west attractions is acquired and undergoes overall development by the Zhangjiajie City Investment Group.

The above major attractions, Zhangjiajie west attractions will soon become one of the hot spots in Zhangjiajie. It is only in Zhangjiajie Forest Park, Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge and Zhangjiajie Tianmen Mountain. Zhangjiajie West Tourism will become the only core product in Zhangjiajie.

Source from Zhou Zhiqiang, Tang Yunpeng