We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Zhangjiajie folk culture program “Fog Rain Zhangjiajie” on show

April 18, China’s first large-scale 3D visual zhangjiajie folk culture show “Fog Rain Zhangjiajie”in the only ecological Theatre –  Hallelujah Concert Hall, Zhangjiajie Huanglong Cave,Formal start.

Source: Zhangjaijie Official Web Portal