fbpx

Zhangjiajie folk culture program "Fog Rain Zhangjiajie" on show

April 18, China's first large-scale 3D visual zhangjiajie folk culture show "Fog Rain Zhangjiajie"in the only ecological Theatre -  Hallelujah Concert Hall, Zhangjiajie Huanglong Cave,Formal start.

Source: Zhangjaijie Official Web Portal