We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Vedio-Zhangjiajie

2010-08-23

CCTV Program- Travelogue Zhangjiajie

Part1 http://english.cntv.cn/program/travelogue/20090520/100627.shtml

Part2 http://english.cntv.cn/program/travelogue/20090522/100967.shtml

Part3 http://english.cntv.cn/program/travelogue/20090522/108953.shtml

Part4 http://english.cntv.cn/program/travelogue/20090522/109081.shtml