We're Zhangjiajie local travel company, book Zhangjiajie tours with us, NO middlemen, NO hidden costs, SAVE the biggest!

Amazing Snow Scenery of Zhangjiajie Scenic Spot

Photo taken on Feb. 2, 2015 shows the snow scenery in Zhangjiajie scenic spot in central China’s Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Photo taken on Feb. 2, 2015 shows a visitor taking photos of the snow scenery in Zhangjiajie scenic spot in central China’s Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Photo taken on Feb. 2, 2015 shows a monkey squating on a tree in Zhangjiajie scenic spot in central China’s Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Photo taken on Feb. 2, 2015 shows the snow scenery in Zhangjiajie scenic spot in central China’s Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

Source:Xinhua